OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

 

 • 1. Objednávka
  Kupní smlouva na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu, vzniká na základě potvrzení objednávky. 

 • 2. Stornování objednávky
  Storno objednávky ze strany kupujícího. Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu, kdykoli před jejím potvrzením. Po potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atp.
  Storno objednávky ze strany prodávajícího bez udání důvodu - zboží se již nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu. 

 • 3. Zboží je přehledně roztříděno do různých kategorií umístěných v horní části.
  Po kliknutí na zvolenou kategorii (např. rybí moučky) se buď daná kategorie rozbalí do podkategorií nebo se rovnou zobrazí zboží dané kategorie v hlavním okně. 
  Informace o jednotlivých položkách jsou poskytovány ve dvou úrovních - náhled a detail. Náhled je určen pro snadnější a rychlejší orientaci v nabídce, naopak detail slouží pro získání více informací o zboží. Na detail je možné přejít kliknutím na obrázek. 

  Zboží lze objednat kliknutím na tlačítko Koupit , čímž dojde k vložení zvolené položky do nákupního košíku. Stejným způsobem vybíráte a ukládáte do košíku další položky. Košík si pamatuje všechny vložené položky po dobu prohlížení našeho obchodu. Doporučujeme se před nakupováním přihlásit, v případě restartování počítače zůstane již zboží v košíku. 
  Množství položek v košíku lze upravit dle požadavku. Pro zapsání změn je třeba stisknout tlačítko Přepočítat . 
  Jakmile máte košík naplněn vším, co chcete objednat, přejdete tlačítkem Další na obrazovku, kde bude třeba vyplnit kontaktní údaje, způsob platby a dopravy zboží. Po vyplnění všech požadovaných údajů můžete přejít na další stránku, kde máte možnost si svoji objednávku zkontrolovat. V případě, že je vše v pořádku, máte možnost si objednávku vytisknout a kliknutím na tlačítko Další bude závazná objednávka odeslána na naše obchodní oddělení. Jinak máte možnost vrátit se přes tlačítko Zpět a provést případné korekce objednávky. Pokud budete potřebovat některou z položek košíku vymazat, přepište počet kusů na nulu a stiskněte tlačítko Přepočítat . Po přijetí Vaší objednávky Vám přijde potvrzující email na Vámi uvedenou adresu. 

 • 4. Odstoupení od kupní smlouvy
  Odstoupení od kupní smlouvy se dále řídí zákonem č. 367/2000. V souladu se zákonem č. 367/2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČ– O). Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek. 
  Kontaktujte nás (písemně), že žádáte o odstoupení od smlouvy. Uveďte číslo objednávky a datum nákupu. 
  Pokud jste již zboží obdržel(a) a převzal(a), zašlete jej zpět na naší adresu uvedenou v sekci kontakt a to za následujících podmínek: 
  - musí být nepoškozené
  - nesmí být použité
  - musí byt v původním nepoškozeném obalu
  - s originál dokladem o koupi
  - musí být kompletní 
  Zboží, prosím, posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. 
  Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. V případě nedodání kompletního zboží či jinak odporující výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží z původní objednávky.
  V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět, nebo bude uschováno na naši provozovně. 

 • 5. Dodací podmínky
  Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 3 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší, po domluvě s kupujícím. 
  Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím vždy obsahuje fakturu - paragon. 
  Dodání zboží zajišťujeme po celé České republice a nyní i po Slovenské republice. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle vámi zvoleného způsobu, který si zvolíte při objednání zboží. 

 • 6. Odpovědnost za vady zboží a záruka
 • Překontrolujte, prosím, zásilku ihned při převzetí a v případě jakékoli známky poškození obalu vypište škodní list, nebo uveďte poznámku o poškození do doručovacího listu. Bez této poznámky, není možné uplatnit reklamaci na zboží poškozené při přepravě.
  Součástí obchodních podmínek jsou reklamační podmínky, které jsou v plném znění v tomto dokumentu. 

   

 • 7. Ochrana osobních dat
  Prodávající provádí ochranu osobních údajů o kupujícím podle platných zákonů. tyto data maximálně chrání před jejich zneužití. 
  Kupující souhlasí s tím, aby jím sdělené informace byly použity ve vzájemném obchodním styku.

 • 8. Závěrečná ustanovení
  Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi společností Vasr.cz – Martin Nešpor a kupujícím. Kupujícím se rozumí fyzická osoba stejně jako osoba právnická. Právní vztahy obou smluvních stran vzniklé na základě uzavřené objednávky se řídí v případě fyzické osoby ustanoveními občanského zákoníku, v případě právnické osoby obchodním zákoníkem. 

 • 9.Platební podmínky
 • Našim zákazníkům nabízíme dva způsoby úhrady zboží:

  1. Zboží může být zasláno na dobírku kurýrní službou - zásilka je placena při převzetí. K ceně zboží bude účtováno: 1. celá ČR jednotná cena balíku do 30kg – 150,– Kč. Objednávka zboží nad 2000Kč, poštovné ZDARMA!!!

   2. Celá SR - Hmotnost zboží do 22Kg - 8,49 Eura. Při objednávce nad 2000 Kč doprava 4,49 Euro (max.hmotnost 22Kg). Objednávka Vám bude přepočtena kurzem 1 Euro = 27 Kč.
  2. Zboží je možno odebrat osobně po dohodě s prodejcem v Prostějově.
  3. Vámi objednané zboží vyskladňujeme do tří pracovních dní.